متقاضیان محترم شرکت در کارگاه های آموزشی میتوانند به منظور ثبت نام در هر یک از کارگاه های ذکر شده از طریق صفحه ثبت نام در کنفرانس اقدام به ثبت نام نمایند.

 

 

 

 

برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 Articulate Storyline
1396-12-12 08:00-10:00
مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران 20
دانشجویان دانشگاه تهران 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 700,000 ریال
7 معینی، دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
2 نقش ها و شایستگی های مدرس در بستر الکترونیکی
1396-12-12 08:00-12:00
مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران 20
دانشجویان دانشگاه تهران 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 700,000 ریال
6 دکتر خدایار ابیلی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
3 کلاس درس معکوس
1396-12-12 08:00-10:00
مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران 20
دانشجویان دانشگاه تهران 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 700,000 ریال
2 دکتر زینب گلزاری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
4 ارتباطات علمی در فضای مجازی: شبکه های اجتماعی علمی و پروفایل های پژوهشی
1396-12-12 08:00-10:00
مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران 20
دانشجویان دانشگاه تهران 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 700,000 ریال
1 مریم صراف زاده، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
5 کاربردهای تحلیل عظیم داده در محیط یادگیری الکترونیکی
1396-12-12 13:00-17:00
مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران 20
دانشجویان دانشگاه تهران 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 700,000 ریال
4 دکتر سعید روحانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
6 واکاوی یادگیری در محیط یادگیری الکترونیکی Learning Analytics in e-learning
1396-12-12 13:00-15:00
مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران 20
دانشجویان دانشگاه تهران 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 700,000 ریال
2 احسان طوفانی نژاد با حضور مجازی پروفسور شین داوسون
7 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی استوری لاین
1396-12-12 13:00-15:00
مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران 20
دانشجویان دانشگاه تهران 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 700,000 ریال
0 متین قاسمی سامنی
8 طراحی گیمیفیکیشن و خلق یک تجربه لذت بخش در یادگیری
1396-12-12 13:00-15:00
مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران 20
دانشجویان دانشگاه تهران 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 700,000 ریال
1 نسرین محمدحسنی - پوسف مهدوی نسب