تمدید آخرین مهلت ارسال مقالات
1396-10-11
تمدید آخرین مهلت ارسال مقالات

به استحضار می رساند با توجه به اختلال به وجود آمده در شبکه اینترنت در روزهای اخیر، مهلت ارسال مقالات تا 13 دی ماه تمدید گردید.

لازم به ذکر است این تاریخ مجددا تمدید نخواهد شد.