1. فرمت ارائه مقالات پذیرفته شده
برای دریافت فرمت ارائه مقالات به صفحه راهنمای نگارش و ارائه مفالات مراجعه نمایید.
2. جشتواره سامانه های یادگیری الکترونیکی
جشنواره سامانه های یادگیری الکترونیکی برگزار می شود
3. برنامه عمومی استارتاپ ویکند ای لرنینگ و محتوای الکترونیکی
این رخداد از تاریخ 9 لغایت 11 اسفندماه 1396 برگزار خواهد شد
4. استارتاپ ویکند ای لرنینگ و محتوای الکترونیکی
اولین استارتاپ ویکند ای لرنینگ و محتوای الکترونیکی برگزار می شود
5. تمدید مهلت ثبت نام زودهنگام
مهلت ثبت نام زودهنگام شرکت در کنفرانس تمدید شد
6. جشنواره تولید محتوای خلاقانه
جشنواره تولید محتوای خلاقانه با موضوع "شگفتی های سرزمین من" برگزار می شود
7. جشنواره تولید محتوای الکترونیکی
جشنواره تولید محتوای الکترونیکی با تکیه بر اصول طراحی تدریس با همکاری انجمن علمی دانشجویی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار خواهد شد.
8. برگزاری نشست دانشجویان تحصیلات تکمیلی
نشست دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی برگزار می شود.
9. نحوه ارسال آثار با حجم بالا (جشنواره تولید محتوا)
شرکت کنندگان محترم جشنواره های تولید محتوا که به دلیل حجم بالای آثار خود در بارگزاری بر روی وب سایت کنفرانس با مشکل مواجه می شوند، از طریق دراپ باکس و ارسال لینک آن، اقدام به ارسال محتواهای خود نمایند
10. دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران
دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران به میزبانی مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران برگزار میشود
11. تمدید آخرین مهلت ارسال مقالات
آخرین مهلت ارسال مقالات تا سیزده دی ماه تمدید گردید
12. تمدید مهلت ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات تمدید شد