تمدید مهلت ارسال مقالات
1396-10-02
تمدید مهلت ارسال مقالات

دبیرخانه کنفرانس به اطلاع کلیه علاقمندان به ارائه مقاله در دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران می رساند، کمیته علمی کنفرانس پیرو درخواست پژوهشگران و دانشجویان گرامی، آخرین مهلت ارسال مقالات را تا تاریخ 10 دی ماه 1396 تمدید نمود.