تمدید مهلت ثبت نام زودهنگام
1396-11-21
تمدید مهلت ثبت نام زودهنگام

دبیرخانه کنفرانس به اطلاع کلیه علاقمندان شرکت در دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران می رساند، آخرین مهلت ثبت نام زودهنگام در کنفرانس تا تاریخ 25 بهمن ماه 1396 تمدید گردید. متقاضیان شرکت در کنفرانس به منظور ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر در مورد تعرفه های شرکت در کنفرانس میتوانند به  صفحه ثبت نام در کنفرانس مراجعه نمایند.