برگزاری نشست دانشجویان تحصیلات تکمیلی
1396-09-04
برگزاری نشست دانشجویان تحصیلات تکمیلی

بخشی از برنامه دوازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی به نشست دانشجویی تحصیلات تکمیلی و ارائه گزارش پایان نامه های مرتبط با حوزه یادا اختصاص دارد. لذا دانشجویانی که موضوع پایان نامه آنها در راستای محورهای همایش است، می توانند خلاصه گزارش پایان نامه خود را ارسال کنند.

دانشجویان دکتری که از پیشنهاد رساله دکتری خود دفاع کرده اند و دانشجویان کارشناسی ارشد که پیشنهاد پایان نامه خود را در گروه تصویب کرده اند می توانند در این نشست شرکت کنند.

متقاضیان شرکت در این نشست می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند ارسال، بررسی و انتخابگزارش پایان نامه ها و دستورالعمل نحوه ارائه  آن به صفحه مشاهده اطلاعات این نشست مراجعه نمایند.