استارتاپ ویکند ای لرنینگ و محتوای الکترونیکی
1396-10-18
استارتاپ ویکند ای لرنینگ و محتوای الکترونیکی

اولین استارتاپ ویکند یادگیری الکترونیکی و محتوای الکترونیکی با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران از تاریخ 9 لغایت 11 اسفندماه 1396 در دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران برگزار خواهد شد.

علاقمندان برای اطلاعات کسب اطلاعات بیشتر می توانند صفحه شرکت در استارتاپ ویکند ای لرنینگ و محتوای الکترونیکی بر روی وب سایت کنفرانس مراجعه نمایند.