برنامه عمومی استارتاپ ویکند ای لرنینگ و محتوای الکترونیکی
1396-11-01
برنامه عمومی استارتاپ ویکند ای لرنینگ و محتوای الکترونیکی

اولین استارتاپ ویکند یادگیری الکترونیکی و محتوای الکترونیکی با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران از تاریخ 9 لغایت 11 اسفندماه 1396 واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. متقاضیان محترم شرکت در این رویداد، جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این رویداد می توانند به صفحه شرکت در استارتاپ ویکند ای لرنینگ و محتوای الکترونیکی مراجعه نمایند.