جشتواره سامانه های یادگیری الکترونیکی
1396-11-04
جشتواره سامانه های یادگیری الکترونیکی

به استحضار علاقه مندان می رساند که "جشنواره سامانه های یادگیری الکترونیکی" با هدف شناسایی و معرفی برترین سامانه های مرتبط با یادگیری الکترونیکی و بررسی توانمندی دانشگاه ها، موسسات آموزشی و شرکت های توانمند و فعال در این حوزه برگزار می شود.
شرکت کنندگان در قالب دانشگاه، موسسات آموزشی و اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای توانمندی و محصول مرتبط می توانند شرکت نمایند. متقاضیان محترم شرکت در این جشنواره، برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود می توانند به صفحه شرکت در جشنواره سامانه های یادگیری الکترونیکی مراجعه نمایند.