فرمت ارائه مقالات پذیرفته شده
1396-11-24
فرمت ارائه مقالات پذیرفته شده

دبیرخانه کنفرانس به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم که مقالات آنها پس از فرآیند داوری مورد پذیرش واقع شده است میرساند، برای اطلاع از نحوه نگارش و دریافت فرمت ارائه مقالات (شفاهی و پوستر) به صفحه راهنمای نگارش و ارائه مقالات، ذیل منوی مقالات مراجعه نمایید.