حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده بلورین
ایرانسل
حمایت کننده زرین
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
فرادرس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
حمایت کننده سیمین
دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات
ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق
موسسه آموزش عالی نور طوبی
حامی اطلاع رسانی
موسسه آموزش عالی مهرالبرز
دانشگاه شیراز
حمایت کنندگان رسانه ای
حامی اطلاع رسانی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام_|_Islamic World Science Citation Center (ISC)
IEEE Iran Section
IEEE_|_IEEE