حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده بلورین
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
حمایت کننده سیمین
دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات
برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق
ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
موسسه آموزش عالی مهرالبرز
حمایت کننده زرین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
فرادرس
حمایت کنندگان رسانه ای
حامی اطلاع رسانی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام_|_Islamic World Science Citation Center (ISC)