اسامی اعضای کمیته علمی کنفرانس به شرح زیر می باشد (به ترتیب حروف الفبا):

·       جناب آقای دکترعیسی ابراهیم زاده - دانشگاه پیام نور

·       جناب آقای دکتر محمد علی اخائی دانشگاه تهران

·       سرکار خانم دکتر فرشته امین دانشگاه تهران

·       جناب آقای دکتر محمود اوکاتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

·       جناب آقای دکتر عباس آسوشه دانشگاه تربیت مدرس و دبیرخانة شورای عالی فضای مجازی

·       جناب آقای دکتر عباس بازرگان دانشگاه تهران

·       جناب آقای دکتر حمید باقری -  دانشگاه تهران

·       جناب آقای دکتر کامبیز بدیع -  پژوهشگاه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات

·       سرکار خانم دکتر فتانه تقی یاره دانشگاه تهران

·       جناب آقای دکتر غلامرضا جندقی پردیس فارابی دانشگاه تهران

·       جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید حمید حسینی دانشگاه قرآن و حدیث

·       سرکار خانم دکتر افضل السادات حسینی دانشگاه تهران

·       جناب آقای دکتر نادر حقانی دانشگاه تهران

·       سرکار خانم دکتررضوان حکیم زاده دانشگاه تهران

·       جناب آقای مهندس محمد خراط - پژوهشگاه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات

·       سرکار خانم دکتر نازیلا خطیب زنجانی دانشگاه پیام نور

·       سرکار خانم دکتر میترا ذوالفقاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

·       جناب آقای دکتر مسعود رهگذر دانشگاه تهران

·       جناب آقای دکترسعید روحانی  دانشگاه تهران

·       جناب آقای دکتر اسماعیل زارعی‌زوارکی - دانشگاه علامه‌طباطبایی

·       جناب آقای دکتر محمد رضا زالی دانشگاه تهران

·       جناب آقای دکتر فرهاد سراجی -  دانشگاه بوعلی‌سینا

·       جناب آقای دکتر محمدصادق سنگری دانشگاه تهران

·       جناب آقای دکتر بابک سهرابی دانشگاه تهران

·       جناب آقای دکتر عبدالحسین صراف زاده مؤسسه فنّاوری یونی‌تک، زلاندنو

·       جناب آقای دکتر سید علی اکبر صفوی دانشگاه شیراز

·       سرکار خانم دکتر مریم طایفه محمودی - پژوهشگاه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات

·       سرکار خانم دکتر ناهید ظریف صنایعی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

·       جناب آقای دکتر رحیم عبادی - مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز

·       جناب آقای دکتر محمد عطاران - دانشگاه مالایا، مالزی

·       جناب آقای دکتر سید امید فاطمی دانشگاه تهران

·       سرکار خانم دکتر میترا قریب - دانشگاه علوم پزشکی تهران

·       جناب آقای دکتر محمد قنبری دانشگاه تهران

·       جناب آقای دکتر احمد کاردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

·       سرکار خانم دکتر پروین کدیور دانشگاه خوارزمی

·       جناب آقای دکتر محسن گرامی - دانشگاه علمی ـ‌کاربردی پست و مخابرات

·       جناب آقای دکتر مجتبی مازوچی - دانشگاه علمی ـ‌کاربردی پست و مخابرات

·       سرکار خانم دکتر ریتا مجتهدزاده - دانشگاه علوم پزشکی تهران

·       جناب آقای دکتر آیین محمدی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

·       جناب آقای دکتر یاسر مدنی دانشگاه تهران

·       جناب آقای دکتر هادی مرادی دانشگاه تهران

·       جناب آقای دکتر ناصر مزینی - دانشگاه علم و صنعت ایران

·       جناب آقای دکتر علی معینی دانشگاه تهران

·       جناب آقای دکتربهرام ملک محمدی  دانشگاه تهران

·       جناب آقای دکتر غلامعلی منتظر - دانشگاه تربیت مدرّس

·       سرکار خانم دکتر آزاده مهرپویان دانشگاه تهران

·       جناب آقای دکتر محمد میره ای - پردیس فارابی دانشگاه تهران

·       سرکار خانم دکتر مریم ناخدا دانشگاه تهران

·       سرکار خانم دکتر فاطمه نارنجی دانشگاه تهران

·       جناب آقای دکتر بابک نجار اعرابی دانشگاه تهران

·       جناب آقای دکتر سلمان نظری شیرکوهی دانشگاه تهران

·       سرکار خانم دکتر الهه همایون والا - دانشگاه شهید بهشتی

·       جناب آقای دکترمحمود واعظی -  دانشگاه قرآن و حدیث

·       جناب آقای دکتر وحید یزدانیان - دانشگاه علمی ـ‌کاربردی پست و مخابرات

·       جناب آقای دکتر علی اصغر فرامرزیان  - دانشگاه  رایانه‌ای تهران