"به منظور ثبت نام در استارتاپ ویکند کلیک کنید"


  • شرکت کنندگان قادر خواهند بود به یکی از حالت های تیم تک نفره، تیم دو نفره و یا تیم سه نفره ثبت نام نمایید.
  • ظرفیت پذیرش در استارتاپ با 150 نفر اول می باشد.
  • برای تیم ها لازم است شخص پرداخت کننده اسامی تیم را به ایمیل دبیرخانه کنفرانس به آدرس icelet.conf@ut.ac.ir ارسال نماید.
  • برای آگاهی از برنامه های استارتاپ ویکند میتوانید به صفحه مربوط به آن در بخش اخبار وب سایت کنفرانس مراجعه نمایید.
  • لطفا پس از ثبت نام قطعی اطلاعات خود و یا تیم خود را از طریق صفحه مربوط به شرکت در استارتاپ ویکند ای لرنینگ و محتوای الکترونیکی نیز وارد نمایید.

 

 

تعرفه ثبت نام در استارتاپ ویکند

 

ردیف

تعداد اعضای تیم

مبلغ (تومان)

1

یک نفره

50،000

         2

دو نفره

 80،000

 

3

سه نفره

100،000

 


پوستر استارتاپ ویکند