انجمن علمی دانشجویی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

دبیر علمی جشنواره تولید محتوا الکترونیکی:

·      دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

دبیر اجرایی جشنواره تولید محتوا الکترونیکی:

·      مهندس رها عابدی

 

کمیته داوران:

·      دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

·      دکتر خدیجه علی آبادی

·      دکتر محمدرضا نیلی احمد آبادی

·      دکتر سعید پورروستایی اردکانی

·      دکتر حمیدرضا مقامی

·      دکتر مهدی واحدی

·      دکتر فاطمه جعفرخانی

·      مهندس رها عابدی

·      نرجس خاتون اویسی

·      صابرعظیمی

·      متین قاسمی سامنی

·      میلاد آقورن لویی

·      آذر خزایی

 

 

کمیته اجرایی جشنواره:

·      نرجس خاتون اویسی

·      متین قاسمی سامنی

·      میلاد آقورن لویی


پوستر جشنواره تولید محتوای الکترونیکی