تعداد مقالات: 39

1 2- A Color Sensing AR-Based Interactive Learning System for Kids
مریم طایفه محمودی*؛ فرناز ضمیری زراعتی؛ پرهام یاسینی
مشاهده مقاله

2 اندازه‌گیری خودکارامدی یادگیرندگان در محیط الکترونیکی به‌کمک رفتار شبکه‌ای آنان
فاطمه زرّین*؛ غلامعلی منتظر
مشاهده مقاله

3 تدریس فناورانه با ادغام فناوری و پداگوژی (یک راهنمای عمل)
نوری براری*؛ اباصلت خراسانی؛ مرتضی رضایی زاده
مشاهده مقاله

4 بررسی تاثیر طراحی محیط یادگیری گفتگو محور مبتنی بر وب برمیزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی برق
زهرا جامه بزرگ*
مشاهده مقاله

5 Using Technology in Learning and Testing a Model of Self-Determination Theory
الهام اکبری*
مشاهده مقاله

6 طراحی و تولید محتوای الکترونیکی دوره اخلاق در پژوهش پزشکی
یوسف مهدوی نسب*؛ بنفشه درمنش؛ مهسا مرادی
مشاهده مقاله

7 الگوی مفهومی ابعادکیفیت در یادگیری الکترونیکی
زهرا کریمیان*
مشاهده مقاله

8 Identification of LMS dimensional problems in Iranian E-learning centers
مریم حق شناس*؛ حمیدرضا یزدانی؛ علی الکبر فرهنگی
مشاهده مقاله

9 بهبود کیفیت یادگیری در آموزش عملی با استفاده از واقعیت افزوده
مروارید آریان؛ رامین طوسی؛ محمد علی اخائی*
مشاهده مقاله

10 بررسی رابطه بکارگیری یادگیری سیار و اثر بخشی آموزش در هنرستان های فنی و حرفه ای
فرید معدن پور*
مشاهده مقاله

11 بررسی تأثیر ارائه خدمات هوشمند مبتنی بر موبایل بر فاکتورهای یادگیری
رسول صیقلی*؛ مهدی شیرمحمدی
مشاهده مقاله

12 تولید محتوای الکترونیکی برای تدریس مبحث آرایش الکترونی کوانتومی عناصر
علیرضا ناصری مود*
مشاهده مقاله

13 تاثیر عامل هوشمند آموزشی با ترکیب اصل کارمحوری در افزایش یادگیری
نسرین محمدحسنی*
مشاهده مقاله

14 پدیدار شناسی دوره های آموزش الکترونیکی ضمن خدمت معلمان
سید مصطفی بنی طبا جشوقانی*؛ حمیدرضا پیکری
مشاهده مقاله

15 تولید محتوای آموزش مجازی زبان‌انگلیسی در قالب تکنیک تدریس معکوس-مغزمحور
زری سعیدی*؛ نسرین عبدالملکی؛ محمد رضا حسینی
مشاهده مقاله

16 Designing information literacy gamified online tutorial conceptual model based on self-determination theory
زهرا بتولی*؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ فخرالسادات میرحسینی
مشاهده مقاله

17 تاثیر آموزش ترکیبی مبتنی بر هوشهای چندگانه بر میزان یادگیری
محبوبه فناخسرو*
مشاهده مقاله

18 خودآموزی شاخص مهم کیفیت محتواهای چندرسانه‌ای و الکترونیکی
فرهاد سراجی*
مشاهده مقاله

19 نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر یادگیری دانش آموزان راهنمایی
حمیدرضا پیکری*
مشاهده مقاله

20 رابطه سبک تفکر و رویکرد یادگیری با پیشرفت تحصیلی یادگیری الکترونیکی
نعمت اله صالحی نجف آبادی*
مشاهده مقاله

21 How Students Experience Blende Learning? (Malaysian Experience)
محمد عطاران*
مشاهده مقاله

22 Characteristics of the Effective E-Teaching in Higher Education
ناهید ظریف صنایعی*
مشاهده مقاله

23 Authentic Online Resources for Learning French
سوده اقتصاد*
مشاهده مقاله

24 یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
مهدی ذبیحی*
مشاهده مقاله

25 موک ها بودن یا نبودن؟
معصومه مطور*؛ خدیجه علی آبادی؛ ناصر مزینی
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه